(0) termék
Nincsen terméked a kosárban.
Termékek
  Filters
  Beállítások
  Keresés

  ÁSZF

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  (ÁSZF)

   

   

  www.elitegsm.hu weboldal használatáról

   

  2017. március 1.

   

  1. Preambulum

   

  Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

  A www.elitegsm.hu honlapot az 
  Service Power Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteteti.

  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

  Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Service Power Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások. 

  Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

  Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

   

  2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

   

  Szolgáltató neve: Service Power Kft

  Szolgáltató székhelye, levelezési címe: 1016 Budapest, Hegyalja út 5. 2/9  (Nem átvételi pont, nem tudunk itt se átvételt, se átadást biztosítani)

  Szolgáltató képviselője: Molnár Katalin

  Szolgáltató adószáma: 25720994-2-41

  Szolgáltató közösségi adószáma: HU25720994

  Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-285583

  Szolgáltató bankszámlaszáma: 10101346-01217600-01004008 Budapest Bank

  Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

  Szerződés nyelve: Magyar

  E-mail: info@elitegsm.hu

  1. : +36 20-566-22-00

  Személyes Szervíz Átvétel és Leadás, Panasz felvétel:

  Partnerüzletünkben: MetálTel Gsm 2760 Nagykáta, Dózsa György ut 6/A   H-P 10:00-17:00

  Tárhely szolgáltató neve: Augusztiny Csaba ev.

  Tárhely szolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Vályogvető utca 5/A.

  Tárhely szolgáltató elérhetősége: +36 (30) 817 03 59

   

  Felek: Eladó és Vevő együttesen

  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

  Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

  Honlap: http://www.elitegsm.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

  Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

  Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

  Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

  Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

  Vevő/Öna Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

  A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

   

  Vonatkozó jogszabályok

   

  A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

   

  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

  45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

   

  3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

  Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

   

  3.1. Az ÁSZF elfogadása

  Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Awww.elitegsm.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

   

  3.2. A szerződés nyelve

  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

   

  3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.   

   

  3.4  Árak

  Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

   

  4. További fogyasztói tájékoztató

  Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) szakmája, önálló foglalkozása körén kívül eljárva vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót az alábbi linken érheti el.

   

  5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

   

  5.1. Garanciális problémák

  A készülék mellé minden esetben adunk garanciajegyet és számlát, garanciális ügyintézéshez elég a jótállási jegyet felmutatni!

  Amennyiben garanciás problémája keletkezik, kérem hívjon bennünket telefonon: 06-20-567-9797, vagy írjon nekünk: info@elitegsm.hu.

  Fogyasztó panasz esetén a panaszról a Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról is elérhető panaszfelvételi jegyzőkönyvet veszünk fel.

  Üzletünk jelenleg csak webáruházként üzemel. A kényelmesebb szervízelés érdekében kérésére futárt küldünk az Ön álltal megjelölt címre, vagy partner boltunknál is leadhatja készülékét javításra a következő címen: MetálTel Gsm 2760 Nagykáta, Dózsa György ut 6/A   H-P 10:00-17:00 

   

  Garanciális feltételeinkről bővebben az alábbi linkre kattintva tájékozódhat: 

  http://elitegsm.hu/garancia

   

  5.2.  Panaszügyintézés

  A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  • Telefon: +36 20-566-22-00
  • Internet cím: www.elitegsm.hu
  • E-mail: info@elitegsm.hu

  Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

   

  5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békélteto testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

  Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefonszáma: (1) 488-2131

  Fax száma: (1) 488-2186

  Név: Dr. Baranovszky György

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

  A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

   

  6. Adatvédelem

  Adatkezelési tájékoztatónka ezen a linken:

  http://www.elitegsm.hu/adatvedelmi-tajekoztato  érheti el.

   

  7. Szerzői jogok

  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Service Power Kft.  írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

  8. Egyéb

  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

  Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

   

  9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

  A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

   

  10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

  A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

   

  11. Tájékoztató a honlap használatáról

   

  11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

  Cégünk mobiltelefonok és azok tartozékainak kereskedelmével foglalkozik. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást..A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek!A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

  Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetetők a beszállítók, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

   

  A kínált termékek kategória besorolása

   Kategóriák:

  •          NOKIA

  •          SAMSUNG

  •          SONYERICSSON

  •          BLACKBERRY

  •          APPLE

  •          LG

  •          SONiM

  •          MOTOROLA

  •          HTC

  •          HUAWEI

  Készülékeink 0 perces, új, minden tartozékkal ellátott csomagok, tartalmazzák a magyar nyelvet (kivéve ha ezt külön megjelöljük). Készlet hiány előfordulhat, hogy nem tudjuk Önt azonnal kiszolgálni. Vásárlóinkat ilyen esetben mindenképp tájékoztatjuk.

   

  11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

  Ön a személyes adatait a képernyő jobb oldalán található „Felhasználó” menüpont „Adataim módosítása” pontjában bármikor módosíthatja. Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt a „Vissza” gomb megnyomásával lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

   

  11.3. Eljárás hibás ár esetén

  Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa telefonon munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. 

   

  12. A megrendelés menete

  A webáruházban történő vásárlás regisztráció nélkül is leadható. Ebben az esetben vendégként kezeljük adatait, de regisztrálhat is a következő rendelés könnyebb leadásához.
  A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

  o          Felhasználónév

  o          Vezetéknév

  o          Keresztnév

  o          E-mail

  o          Jelszó

  Regisztráció érvényesítése a megadott e-mail címre kiküldött hitelesítő e-mailben elhelyezett linkre kattintva történik meg. A hitelesítés elmulasztását követően regisztrációját a rendszer 3 nap után automatikusan törli.

  A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

   

  12.1. A Termék kiválasztása

  A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

   

  12.2. Kosárba helyezés

  A Termék kiválasztása után Ön a "Kosár" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.  

  Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

  Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy a képernyő jobb oldalán a „Webáruház kosár” ablakban láthatja a kosár tartalmát. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Megrendelem” gombra! A „Megrendelem” gomb megnyomása nem jelenti a megrendelés véglegesítését, az csupán a vásárlási folyamat első lépése.  

   

  12.3. A Kosár megtekintése

  A honlap használata során Ön a honlap jobb oldalán található „Webáruház kosár” ablakban bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Rendelés folytatása” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

   

  12.4. Szállítási és számlázási adatok megadása

  A „Rendelés folytatása” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Az  „Átvételi és fizetés” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket milyen módon kívánja átvenni, illetve kifizetni.  

  „Szállítási és kapcsolattartási adatok” szövegdobozban nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tudja megadni. A ”Számlázási adatok” szövegdobozt csak akkor töltse ki, ha a számlázási és a szállítási adatok eltérnek. A „Megjegyzés”szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

   

  12.5. A rendelés áttekintése

  A 12.4. pontban megjelölt szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Rendelés folytatása” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Vissza” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Rendelés folytatása” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés véglegesítése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

   

  13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

  Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés feladása” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a "Rendelés feladása" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

   

  14.  A rendelés feldolgozása

  A megrendelés feldolgozása munkanapokon történik 10:00 – 16:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

  Webáruházunk minden esetben telefonon, vagy e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 1 munkanap.

  Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére 30 napon belül. 

   

  14.1. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

   A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén megjelöljük telefonon. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét az Eladó által küldött 14.2. pont szerinti 2. e-mailnek az Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli. 

   

  14.2. A visszaigazoló e-mailek

   

  1. levél - Az Ön által megadott e-mail címre kiküldtük a leadott megrendelésére vonatkozó adatokat. Ez a levél nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.

  - Rendelt termékek listája
  - Szállítási és kapcsolattartási adatok
  - Számlázási adatok
   

  2. levél - Kollegáink értesítik, amint megkezdték rendelése feldolgozását és tájékoztatják a várható szállítási időről. Ez a levél nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.

  Minden rendelés esetében telefonon is egyeztetés történik! Az Ön ajánlatát munkatársunk a telefonbeszélgetés során fogadja el. A harmadik visszaigazoló e-mail ennek tényét, a szerződés létrejöttét rögzíti.  
   

  3.levél - Amennyiben csomagját házhozszállítással rendelte meg, tájékoztatjuk, hogy csomagját átadtuk a futárnak.

   

  15. A fizetés módja, feltételei

   

  15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

  A megrendelés összesítője és a visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) on-line rendelés leadása esetén a csomag tartalmazza.

   

  15.2. Fizetési módok

   

  15.2.1. Utánvét

  Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat.

   

  15.2.2. Előre utalás, számlaszám

  Ön a termék árát a következő bankszámlára előre is utalhatja az alábbi bankszámlaszámra:

  10101346-01217600-01004008  Budapest Bank.

   

  16. A megrendelt termék átvétele

  A megjelenített termékek kizárólag on-line módon (webáruházon kersztül), házhoz szállítással (GLS futárszolgálat), Pick Pack pontos átvétellel vásárolhatók meg.

   

  16.1. Házhoz szállítás, szállítási költségek.

  A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a GLS futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak. Ön az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó az Ön adatait a futárszolgálat részére átadja. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetőség) munkahelyi címét megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

  Házhoz szállítás díjszabása:

  A futárszolgálat által megrendelt csomagokat  szállítási költsége egységesen 990 Ft

   

  16.1.2. Megengedett kézbesítési cím

  A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

   

  16.1.2.3.Az átvételre való jogosultság vélelme

  Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

   

  16.2  Pick Pack pontos átvétel:

  A Pick Pack Pontok a frekventált helyeken megtalálható Inmedio és Relay hírlapüzletek. A Relay üzletek közlekedési csomópontoknál (MÁV és Volán társaságok, OMW Benzinkutak), az Inmedio üzletek a bevásárló központokban, hipermarketekben, nagyvárosok sétáló-, és főutcáin találhatóak, hogy megkönnyítsük Önnek a csomag átvételét. A megrendelt áru Pick Pack Pontba érkezését követő 5 munkanapon belül átvehető az üzletek nyitvatartási ideje alatt.

  Pick Pack pont díjszabása:

  A Pick Pack pontos átvétel költsége egységesen 490 Ft

  Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:

  Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

   

  17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

  Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

  Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.

  Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

  A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

   

  18. Teljesítési határidő

  A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 8 nap, futárszolgálattal 1-2 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja. 

  A Pick Pack Pontos teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

   

  Rendelés napja 9 óráig

  Csomag érkezése Bp.-re

  Csomag érkezése vidékre

  Hétfő

  Kedd

  Szerda

  Kedd

  Szerda

  Csütörtök

  Szerda

  Csütörtök

  Péntek

  Csütörtök

  Péntek

  Szombat

  Péntek

  Szombat

  Kedd

   

   

   

   

   

  19. Jogfenntartás

  Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 30 napon belül.

   

  A teljes Vásárlói tájékoztató (ASZF) letöltése pdf formátumban >>

   

  Dokumentumok:

   

  Fogyasztói Tájékoztató >>

   

  Elállási Nyílatkozat >>